پردیس عباسپور

پردیس شهید عباسپور در شرق تهران واقع شده و حدود ۶۰  هکتار مساحت دارد. زمین اصلی پارک دانشگاه به مساحت حدودی ۱۰ هکتار در این پردیس واقع است. با توجه به سابقه همکاری این پردیس با وزارت نیرو (دانشگاه صنعت آب و برق سابق)، این پردیس دارای ۱۲۰ عضو هیئت علمی مجرب و بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه و لابراتوار در حوزه آب، برق و انرژی است. برنامه پارک علم و فناوری در این پردیس، تعریف برنامه‌های فناورانه و منجر به بازار با هر یک از سه دانشکده برق، مکانیک و انرژی و آب و محیط زیست می‌باشد. توسعه همکاری‌ شرکت‌های مستقر در این پردیس با دانشکده ها مدنظر می‌باشد. همچنین شرکت‌های پارکی با در اختیار گرفتن زمین می‌توانند نسبت به ساخت و ساز جهت ایجاد ساختمان‌های اختصاصی خود بر اساس معیارهای پارک اقدام نمایند. واحدهای مستقر در این فضاها شامل واحدهای فناوری پارکی، واحدهای تحقیق و توسعه، مرکز رشد، پیش رشد، استارت‌آپ‌ها و شتابدهنده‌ها می‌باشند.