راهنمای درخواست بازدید عمومی

  درخواست بازدید عمومی

  راهنمای درخواست پذیرش

  مراحل ثبت درخواست پذیرش

  پرسش های متداول

  1چگونه از حوزه فعالیت شرکت های مستقر مطلع شویم؟
  در سایت صفحه ای با عنوان واحدهای فناور وجوددارد که اطلاعات تماس و راه های ارتباطی با شرکت در دسترس است.
  2استقرار در پارک برای من چه منافعی دارد؟
  دریافت فضا و امکانات لازم با کمترین هزینه، اخذ خدمات آموزشی، منتورینگ و مشاوره و بهره مندی از تسهیلات و فراهم نمودن فرصتی جهت جذب کارآموز و تعامل با اساتید و پژوهشگران دانشگاه و دسترسی به منابع انسانی متخصص، امکان برقراری تعامل با سایر شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری ، برخورداری از برخی معافیت های مالیاتی
  3بعد از این که واحد فناور در کمیته پذیرش حضور یافت، مرحله بعدی چیست ؟
  درخواست شما در کمیته پذیرش بررسی و نتیجه اعلام می گردد. در صورت تایید و عقد قرارداد، فعالیت واحدفناور آغاز و هر 6 ماه جلسه تعامل جهت ارزیابی میزان پیشرفت واحد برگزار می گردد. تمدید قراداد منوط به نتیجه کمیته ارزیابی است.
  4مراحل رشد واحدهای فناور چگونه است؟
  واحد نوآور، پیش رشد، رشد و پسارشد(پارکی) در ابتدا به عنوان واحد نوآور ایده تجاری نشده جذب مراکز نوآوری می گردد و سپس دوره پیش رشد و رشد را می گذارند. انتظار می رود که این دوره بیش از 3 سال طول نکشد و واحد فناور در دوره پیش رشد ثبت شده باشد. بعد از گذراندن مرحله رشدی که شامل درآمدزایی شرکت و داشتن نیروی شاغل بیمه شده در سطح مناسب است، شرکت درخواست پارکی می دهد.
  5چگونه به پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی درخواست استقرار دهم؟
  با مراجعه به سایت و ورود به سامانه جذب، پس از ثبت نام و دریافت یوزر و پسورد و تکمیل فرم الکترونیکی پذیرش، درخواست استقرار شما به پارک علم و فناوری ارسال می گردد. برای ارسال درخواست استقرار در پارک با مراجعه به سایت park.sbu.ac.ir و از طریق گزینه سامانه جذب نسبت به ثبت نام، تکمیل و ارسال فرم اقدام فرمایید.
  6اولویت پذیرش در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با چه کسانی است؟
  اولویت پذیرش با اساتید و دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی و شرکت های دانش بنیان و خلاق است.