تسهیلات

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با هدف حمايت و هدايت تيم‌هاي كارآفريني و شركت‌هاي فناور و دانش‌بنيان و بسترسازي لازم براي توسعه فناوري و تجاري‌سازي و كمك به اشتغال فارغ‌التحصيلان فعالیت می‌نماید. یکی از خدماتی که پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به واحدهای فناور ارایه می‌دهد، تسهیلات مالی می باشد. پارک علم و فناوری به واحدهای فناوری که دارای برنامه مشخص برای توسعه محصول و یا توسعه بازار خود هستند، این تسهیلات را ارائه خواهد داد. این خدمت به دو صورت ارائه تسهیلات با دوره بازگشت معین و یا ارائه حمایت مالی بدون بازگشت مبلغ صورت می‌پذیرد. بدیهی است ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌ واحدهای فناور در اعطای تسهیلات تاثیرگذار خوهد بود. جزئیات تسهیلات مذکور در آئین نامه تسهیلات مصوب پارک علم و فناوری دانشگاه تشریح شده است.