پردیس شهید عباسپور در شرق تهران واقع شده و حدود ۶۰  هکتار مساحت دارد.  پارک دانشگاه به مساحت حدودی ۱۰ هکتار در این پردیس واقع است. این پردیس دارای ۱۲۰ عضو هیئت علمی مجرب و بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه و لابراتوار در حوزه آب، برق و انرژی است. برنامه پارک علم و فناوری در این پردیس، تعریف برنامه‌های فناورانه و منجر به بازار با هر یک از سه دانشکده برق، مکانیک و انرژی و آب و محیط زیست می‌باشد. توسعه همکاری‌ شرکت‌های مستقر در این پردیس با دانشکده ها مدنظر می‌باشد. همچنین شرکت‌های پارکی با در اختیار گرفتن زمین می‌توانند نسبت به ساخت و ساز جهت ایجاد ساختمان‌های اختصاصی خود بر اساس معیارهای پارک اقدام نمایند. واحدهای مستقر در این فضاها شامل  واحدهای پارکی، واحدهای رشدی و نوآور می‌باشند.