مالکیت فکری

شرکت‌ها و واحدهای فناور جهت ارائه محصول خود به بازار نیازمند حمایت‌های مختلفی می‌باشند. یکی از این حمایت‌ها در حوزه خدمات مالکیت فکری می‌باشد. خدمات مالکیت فکری به واحدهای فناور کمک می‌کند تا حقوق مرتبط با محصول و خدمات آن‌ها محفوظ بماند و همچنین در تبادل فناوری و ارزش‌گذاری نقش تاثیرگذاری دارد. پارک علم و فناوری در این حوزه در نظر دارد خدمات زیر را به واحدهای فناور ارائه نماید:

– آموزش مفاهیم کاربردی مالکیت فکری؛

– مشاوره در زمینه ثبت پتنت؛

– معرفی واحدهای فناور به نهادهای مرجع مالکیت فکری جهت استفاده از خدمات؛

– معرفی کارگزارهای تخصصی در حوزه خدمات مالکیت فکری به واحدهای فناور؛