تجاری سازی

یکی از موضوع‌های کلیدی مورد نیاز شرکت‌ها، تجاری‌سازی محصولات و خدمات آن‌ها است. به عبارتی تجاری سازی به عنوان آخرین حلقه توسعه فناوری نقش به سزایی در عملکرد واحدهای فناور ایفاء می‌کند. پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در راستای حمایت از شرکت‌های فناوری محور تلاش دارد تا خدماتی را در این زمینه به شرکت‌ها ارائه نماید. خدمات تجاری‌سازی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی عبارتند از:

  • آموزش؛
  • ارایه مشاوره‌های کاربردی به واحدهای فناور؛
  • ارایه حمایت‌ها و تسهیلات؛
  • شبکه‌سازی؛
  • گزارش‌های توجیهی و برنامه کسب و کار؛
  • خدمات آزمایشگاهی؛

شرکت‌ها در زمینه تجاری‌سازی، علاوه بر نیاز به آموزش مفاهیم این حوزه، به حمایت‌های دیگری نیز احتیاج دارند. این حمایت‌ها گسترده می‌باشند و شامل شبکه‌سازی، معرفی محصول، حمایت ثبت اختراع، انجام آزمایش‌ها و اخذ گواهی‌نامه‌ها و … می‌باشد. پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در تلاش است تا در راستای برنامه حمایت از شرکت‌های فناور، خدمات مرتبط با تجاری سازی محصولات و خدمات شرکت‌های مستقر را تا حصول نتیجه نهائی ارائه نماید.