ارتباط با ما

اطلاعات تماس پارک


تلفن:۳۱ – ۲۹۹۰۲۹۳۰-۰۲۱

تلفن:۲۲۴۳۱۹۶۸-۰۲۱


پست الكترونيكي: park@sbu.ac.irنشاني: تهران، ولنجک، ميدان شهيد شهرياری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحد های کارآفرینی