آموزش

در عصر حاضر که عصر اطلاعات، دوران مجازي‌سازي، دوره جهاني‌شدن و … ناميده مي‌شود، همگي در كنار هم شرايطي را رقم زده است كه در آن مديران واحدهای فناور و شرکت‌های مختلف می‌بایست براي غلبه بر دشواري‌ها و چالش‌هاي فناروی شرکت‌های خود، به حداكثر توانمندي‌ها و ابزارها مجهز شوند. این توانمندي‌ها هستند كه واحدهای فناوری را در اتخاذ تصميمات بهتر و ترسيم آينده‌اي بالنده به صورت هدفمند به تکامل می‌رسانند.

در همين راستا، مركز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با همكاري موسسات و آكادمي‌هاي آموزشي، برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف را در دستور كار دارد. اين مركز با شناخت نيازهاي آموزشي واحدهای فناور و شركت‌هاي دانش‌بنيان، اقدام به تدوين جدول آموزشي و برگزاري دوره‌هاي كارآمد، جهت رفع اين نيازها مي‌نمايد.

دوره‌هایی که تاکنون در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده‌اند عبارتند از:

  • دیجیتال مارکتینگ؛
  • اصول مذاکره، ویژه واحدهای فناور؛
  • اصول و قوانین حقوقی واحدهای فناور؛
  • مباحث بیمه و مالیات، ويژه واحدهای فناور؛
  • راه اندازی کسب و کارهای نوپا؛
  • هفت گام ویژه برای دیجیتال مارکتینگ؛
  • اصول بازاریابی و فروش؛