آب راهبر محاسب

لوگو

حوزه فعالیت: محیط زیست

 

 

مدیر عامل: محمد محمود زاده

رشته تحصیلی: ….

مقطع تحصیلی: …..

  ایده محوری: 

مهندسی آب و فاضلاب

   تلفن: ۲۲۴۱۹۴۰۹

  آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان دکتر حسابی، واحد ۳۲۴

  ایمیل: Mhd.mmdz@gmail.com

  وب سایت: ….