همراه اول بهشتی (هاب)

حوزه فعالیت: فناوری

 

 

مدیر عامل: محمدرضا سوهانیان

رشته تحصیلی: ….

مقطع تحصیلی: …..

  ایده محوری: 

تجمیع کنندگی خدمات ارزش افزوده، تولید اپلیکشن و بات

   تلفن: ۲۲۴۰۲۸۹۶

  آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، ضلع شمالغربی مسجد الزهرا

  ایمیل: info@mcihub.ir

  وب سایت: