دوره آموزشی فشرده و مهارتی که افراد دانش کاربردی خود را در زمینه ای تخصصی ارتقا و پس از به صورت حرفه ای وارد بازار کار می گردند، اصطلاحا بوتکمپ نام دارد. یکی از ابزار اشتغال پذیری افراد در پارک علم و فناوری، بوتکمپ ها می باشد. افراد با گذراندن بوتکمپ های مرتبط با حوزه تخصصی خود، فرصت ورود به شغل و یا شرکت مورد نظر خود را پیدا خواهند نمود.