کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به منظور زمینه‌سازی بروز خلاقیت و ارتقاء نوآوری به عنوان متولی توسعه نوآوری اقدام به تشکیل کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری نموده است. از جمله اهداف این کانون هدایت نوآوران و فن‌آفرینان دانشگاه شهید بهشتی برای پیاده‌سازی ایده، توسعه و گسترش خلاقیت و نوآوری و شناسایی دانشجویان و دانشگاهیان خلاق و نوآور با ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌های لازم به صاحبان ایده‌های نوآور در جهت تبدیل آنها به ایده‌های کارآفرین می‌باشد. صاحبان ایده و نوآوران مستقر شده در کانون به منظور توسعه توانایی‌ها و مهارت‌های لازم توسط کارشناسان و مشاوران مرکز نوآوری تحت آموزش و تعلیم قرار گرفته و همچنین خدمات مشاوره‌ای لازم جهت برنامه‌ریزی فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار، جهت تجاری سازی ایده مطرح شده در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.