پژواک پژوهش ایده کاوش

حوزه فعالیت: انرژی

 

 

مدیر عامل: سید مرتضی سادات هلبر

رشته تحصیلی: ….

مقطع تحصیلی: …..

  ایده محوری: 

تولید انرژی های تجدید پذیر در واحد های صنعتی و کشاورزی خارج شبکه برق

   تلفن: ۲۲۴۰۲۴۹۳

  آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان پارک علم و فناوری، طبقه منفی ۱، واحد ۱۰۲

  ایمیل:Info@pezhvac.com

  وب سایت: ….