پویشگران نیک اندیش دانشگر

لوگو

حوزه فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

مدیر عامل: کینوش عمادی

رشته تحصیلی: ….

مقطع تحصیلی: …..

  ایده محوری: 

پلتفرم مدیریت دانش

   تلفن: ۲۹۹۰۵۴۸۰

  آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا

  ایمیل:  info@pand-app.ir

  وب سایت: …