هسته‌های­ کارآفرینی دانشجویی

تعریف: تیم‌های دانشجویی علاقه‌مند به راه‌اندازی واحدهای نوآفرین و توسعه کسب و کار

ویژگی: ترکیب این تیم‌ها حداقل متشکل از سه دانشجو به نحوی که حداقل یک نفر از آن­ها از دانشجویان دانشگاه بوده و از یک ایده محوری برخوردار باشند.

  • این دسته از مخاطبین می‌توانند در شتابدهنده‌ها یا در مرکز رشد یا مرکز نوآوری مستقر شوند. پذیرش آن­ها در مرکز رشد توسط کمیته پذیرش رشد به عنوان دوره پیش ­رشد انجام می­شود.
  • در صورت استقرار هسته‌های کارآفرینی دانشجویی در مرکز رشد، مدت استقرار آن­ها ۶ ماه و با تایید کمیته پذیرش رشد حداکثر تا ۹ ماه قابل تمدید است. پس از آن با درخواست تیم فناور و احراز شرایط و تصویب کمیته پذیرش رشد به دوره رشد انتقال می­یابند.