موسسات پارک

ردیف

نام واحد

نام مدیر

نوع شرکت

ایده محوری

1
محمدرضا سوهانیان

خدماتی

تجمیع کنندگی خدمات ارزش افزوده، تولید اپلیکشن و بات

2

کینوش عمادی

خدماتی

پلتفرم مدیریت دانش

3

نیلوفر موسوی پاک

خدماتی و پژوهشی

شناسایی علمی، اعتبارسنجی، ارزش گذاری و صدور گواهی و شناسنامه گوهرها

4

سیدجلال الدین سجادی

تولیدی و مهندسی

ارائه خدمات فنی تعمیرات اساسی (اورهال) دکل های حفاری با تاکید بر طراحی و ساخت قطعات مورد استفاده در آنها

5

سید مرتضی سادات هلبر

تولیدی و خدماتی

تولید انرژی های تجدید پذیر در واحد های صنعتی و کشاورزی خارج شبکه برق

6

محمد محمود زاده

تولیدی و خدماتی

 مهندسی آب و فاضلاب

7

حسن ابراهیم
پورضیائی

تولیدی

مطالعه بازار، طراحی و تولید شناورهای تخصصی دریایی و تجهیزات مرتبط

8

میناروش

خدماتی

توسعه نرم افزار و محصولات (انواع سامانه ­های کسب و کار) و توسعه ارتباطات

9

حجت اله ترابی پاریزی

تولیدی

طراحی و ساخت براساس تجهیزات سیستم  SCADA و مخابرات.

10

جلال زرین قلم

تولیدی

تولید داروهای پپتیدی با تکنولوژی پیشرفته، داروهای شیمیایی، مکمل و مواد اولیه دارویی

11

محمدجعفر فوده

تولیدی

دانش فنی تولید و فرآوری ترکیبات گیاهی و معدنی به عنوان مکمل خوراک دام، طیور و آبزیان:(تولید اینولین از گیاه کاسنی به عنوان پربیوتیک در تغذیه دام؛ فرآوری و فعال سازی ترکیبات جاذب مایکوتوکسینهای خوراک دام)