پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال‌زایی تخصصی، مورد توجه قرار گرفته اند. پارک‌های علم و فناوری، بستری برای فعالیت شرکت‌های فناور، واحدهای تحقیق و توسعه، صنایع و مؤسسات پژوهشی هستند که در تعامل سازنده با یکدیگر و دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فناورانه اشتغال دارند. هدف نهایی این هم‌نشینی، ایجاد چشمه‌های فناوری و تسهیل فرایند جذب، ارتقا‌ و انتشار آن است،‌ به نحوی که تمامی یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری در این پارک‌ها به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد. اهم این فعالیت‌ها شامل ایده پردازی، تدوین دانش فنی ،‌ پژوهش علمی، طراحی مهندسی، نمونه سازی، طراحی صنعتی،‌ استاندارسازی ، ثبت مالکیت فکری، بازار سنجی و فروش محصولات فناوری در عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می‌باشد.

در این راستا، دانشگاه شهید بهشتی از طریق شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۰۷/۱۱/۸۶ با صدور مجوز قطعی مرکز رشد واحدهای فناور، فعالیت خود را در این خصوص آغاز و در تاریخ ۲۹/۰۳/۹۵ مجوز تأسیس پارک علم و فناوری را دریافت نمود.

  • تأسیس 21 مرکز نوآوری در دانشگاه، هر دانشکده و پژوهشکده یک مرکز نوآوری
  • راه اندازی مرکز رشد علوم انسانی اجتماعی
  • برگزاری طرح نوآ با هدف توانمندسازی و راه اندازی استارت آپ های مختلف در حوزه های متنوع و ارائه تسهیلات به تیم های برگزیده
  • برگزاری فراخوان جذب مشارکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در تحقق نیازهای شغلی و پژوهشی واحدهای فناور در بهمن و اسفند 1400
  • برگزاری نخستین جشنواره کسب و کار و کارآفرینی و تقدیر از واحدهای فناور برگزیده و مراکز نوآوری فعال
  • اختصاص فضای مناسب استقرار واحدها در زیرآب
  • تأسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
  • حمایت از تیم های برگزیده طرح نوآ از طرف پارک و صندوق شهید بهشتی