یکی از امکانات در نظر گرفته شده در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی امکان استقرار تیم‌ها و واحدهای فناور و استفاده از مزایای استقرار در پارک می‌باشد. واحدهای فناور پس از انجام فرایند ارزیابی و پذیرش، می‌توانند در ساختمان‌های پارک با توجه به نوع و حوزه فعالیت خود مستقر شوند. تخصیص فضای استقرار با توجه به حجم فعالیت و میزان نیاز واحد فناور صورت می‌پذیرد. استقرار واحدها در قالب عقد قرارداد رسمی انجام خواهد شد. واحدهای فناور لازم است در زمان استقرار تعهدات اداری، مالی و مستند‌سازی را رعایت نمایند.

همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی این امکان را فراهم می‌نماید تا واحدهای فناور در اراضی متعلق به پارک فضاهای مورد نیاز خود را احداث و با اجاره بلند مدت اقدام به فعالیت نمایند. بدیهی است ارایه برنامه کاری و تایید آن در شورای پارک الزامی می‌باشد.

لازم به ذکر است الزمات مربوط به استقرار و واگذاری اراضی در آیین نامه مربوطه درج شده است. استقرار در فضای فیزیکی در پردیس ولنجک، شهیدعباسپور و زیرآب امکان پذیر است. همچنین امکان استقرار در مراکز نوآوری دانشکده های مختلف به منظور ارتباط بیشتر با اعضای هییت علمی و دانشجویان مربوطه نیز در صورت نیاز و تمایل فراهم می گردد. اختصاص فضای اشتراکی نیز یکی از سیاست های پارک علم و فناوری است. همچنین امکان انعقاد قرارداد عضویت برای افرادی که شرکتی ثبت شده خارج از پارک علم و فناروی دارند به منظور بهره گیری از ظرفیت های دوطرف میسر می باشد.

از جمله امکانات استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • تسهیل ارتباط با موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه؛
 • استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک و کاهش هزینه ها؛
 • بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان ها؛
 • تسهیل ارتباط با نیرو های متخصص و جوان دانشگاهی و تامین نیروی کار؛
 • استفاده از حسن همجواری واحد های فناوری با یکدیگر؛
 • امکان استفاده از سمینار ها و کارگاه های آموزشی که در محل پارک برگزار می شود؛
 • پیدا کردن وجهه اعتباری جدید در قالب حضور در پارک علم و فناوری جهت توسعه بازار؛
 • پشتیبانی دولت و دستگاههای متولی از شرکت ها جهت توسعه فعالیت های خود؛
 • افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات؛
 • استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه پارک در انعقاد قرارداد با سایر نهادهای دولتی؛
 • حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی؛
 • حمایت از ثبت علامت تجاری داخلی و خارجی؛
 • حمایت در تهیه طرح توجیهی؛
 • حمایت از اخذ استانداردها و تائیدیه های ملی و بین المللی؛
 • حمایت از کارآموزی دانشجویان در شرکت های مستقر؛
 •  بهره مندی از خدمات مشاوره ای(حقوقی، مالی،بازاریابی)؛
 • حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویان مرتبط با حوزه های تخصصی شرکت های مستقر؛
 • حمایت از حضور در تورهای فناوری؛
 • حمایت از حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی؛
 • امکان استفاده از زیرساخت‌ها و فرصت‌های خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه
 • حضور «صندوق غیر دولتی شهیدبهشتی، صندوق غیردولتی نوآوری اجتماعی، کارگزاران و مشاوران حسابداری، مالیاتی، ثبتی و… »،
 • خدمات آموزشی.
 • برخورداری از برخی مزایای قانونی (معافیت های مالیاتی،معافیت بر حقوق پرسنل و…)
 • تسهیل در اخذ  مجوز دانش بنیانی، و یا مجوز خلاق
 • حمایت از شرکت ها دربرگزاری نشستها، سمینارها و استفاده از سالن های جلسات و اجتماعات پارک
 • بهره‌مندی از حمایت‌های مالی و معنوی در قالب آیین‌نامه حمایتی پارک