اشتغال، اشتغال زایی و اشتغال پذیری

 

  • اشتغال: شغل یا پیشه منظمی که در ازای دریافت پول انجام می شود. اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است

 

  • اشتغال ­پذیری: یک ویژگی چندوجهی برای فرد می­باشد و آن مجموعه­ای از دانش، مهارت و ویژگی­های شخصیتی است که باعث می­شود فرد در مشاغل انتخابی بیش­تر به نفعِ خود، نیروی کار، جامعه و اقتصاد موفق­تر عمل نماید و امنیت بیش­تری در شغل مربوطه داشته باشد. لذا این مهارت های قابل آموختن است که پارک علم و فناوری همواره در تلاش است تا بستر مناسب برای آن را از طرق مختلف از جمله حضور در استارت آپ ها، رویدادها و نشست های تخصصی فراهم نماید.

 

  •  اشتغال زایی: یکی از نتایج کارآفرینی معمولا اشتغالزایی است. هرچند هدف کارآفرینی خلق ارزش افزوده جدید است، اما این خلق، بدون حضور نیروی انسانی میسر نمی گردند.