ارتباط با ما

اطلاعات تماس پارک


تلفن: ۲۹۹۰۳۲۳۴-۰۲۱


پست الكترونيكي: park@sbu.ac.irنشاني: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان فناوری اطلاعات